Lipanj 2017

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA O AZBESTNOM OTPADU

Pozivaju se vlasnici, odnosno korisnici građevina na području Općine Punat u kojima se nalazi azbest da sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrže azbest („Narodne novine“ broj 69/16) dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest. Vlasnici odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest popunjeni Obrazac prijave objekta koji sadrži azbest trebaju najkasnije do 24. srpnja 2017.

Obavijesti

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

Na temelju čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16) i Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave o ovlaštenju za sazivanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/01-17-1 od 24. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji saziva KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT za petak, 9. lipnja 2017.

Općinsko vijeće

Otvorenje Parka skulptura puntarske udruge "Arteco"

Udruga "Arteco" poziva sve ljubitelje prirode i prirodnog na otvorenje galerije na otvorenom "Park skulptura" sutra 7. lipnja 2017. godine u 19:00 sati. Ovogodišnji park skulptura nalazi se u masliniku na lokaciji "Droskulo" na ulazu u grad Krk (preko puta restorana "Panorama").
Posebnost je ove galerije na otvorenom što su za izložene skulpture i cjelokupni ambijent korišteni isključivo odbačeni materijali iz prirode.

Dobro došli!

Prilog: 
Obavijesti

Stranice