Odluke

Odluke i akti općinskog načelnika Općine Punat

  •  Općinski načelnik zastupa Općinu Punat i nositelj je izvršne vlasti Općine Punat. Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

    U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

    - priprema prijedloge općih akata,

    - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

    - utvrđuje prijedlog proračuna Općine Punat i izvršenje proračuna,

Prilog: 
Odluke

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT - arhiva odluka

 Općinsko vijeće donosi:- Statut Općine Punat,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

Prilog: 
Odluke