Sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

Općinsko vijeće

2017.

Objavljen je dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 7. travnja 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 21. ožujka 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 10. veljače 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


 

2016.

Objavljen je dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 20. prosinca 2016. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


Objavljen je dnevni red 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 22. studenog 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


Objavljen je dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 21. listopada 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


 

Objavljen je dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 11. kolovoza 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 


Objavljen je dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 27. svibnja 2016. godine s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 29. ožujka 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati 1. ožujka 2016. godine s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

2015.

Objavljen je dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati 18. prosinca 2015. god. s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red kao i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Objavljen je dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati 13. studenog 2015. god. s početkom u 18,00 sati.
Dnevni red kao i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
Objavljen je dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati 28. kolovoza 2015. god. s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red kao i dokumenti za sjednicu, dostupni su OVDJE
Objavljen je dnevni red  17. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat koja će se održati 29. svibnja 2015. god. s početkom u 19,00 sati.
Dnevni red sjednice dostupan je OVDJE
 
Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način da javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja. Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:

-  da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave    obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
 


 

- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici; 


 

- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;


 

- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.