PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Obavijesti

Sukladno članku 16. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10 i 26/15) Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova utvrđuje i objavljuje  PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE. 
Na objavljeni Prijedlog liste podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed, odnosno neuvrštavanje na listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga Liste na oglasnoj ploči Općine Punat.

Prijedlog liste - U PRILOGU

Prilog: