JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

UPDATE: Objavljuje se ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini. Odluka se nalazi u PRILOGU:
 

Natječaji

SUDJELUJTE U ISTRAŽIVANJU O MEDIJSKOJ PISMENOSTI

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir,  u suradnji s Telecentrom – mrežom za razvoj medijskog obrazovanja u Hrvatskoj, Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, Srednjom školom Markantuna De Dominisa, Rab i Hrvatskim studijima u sklopu projekta Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja Europskog socijalnog fonda, provodi istraživanje o medijskoj pismenosti kao jednoj od novih ključnih kompetencija 21. stoljeća.

Novosti

POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na izradi javne rasvjete i pripreme za postavljanje nadzornih kamera na Lucini

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na izradi javne rasvjete i pripreme za postavljanje nadzornih kamera na Lucini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA:   RASVJETA LUCINA“

Natječaji

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

U "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj: 1/17 objavljeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja KLASA: 080-02/17-01/1; URBROJ: 2142-02-02/1-17-2 od 10. siječnja 2017. godine. Povjerenstvo sukladno čl. 2. Rješenja provodi postupke javnih natječaja koji se provode prema odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat.

Natječaji

Stranice