POZIV na dostavu ponuda za izradu vanjske ulične slavine (špine) u Staroj Baški

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izradu vanjske ulične slavine (špine) u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IZRADA SLAVINE“
 

Natječaji

POZIV na dostavu ponuda za sanaciju rive u Staroj Baški

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za sanaciju rive u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: SANACIJA RIVE“
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

UPDATE: Objavljuje se ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini. Odluka se nalazi u PRILOGU:
 

Natječaji

SUDJELUJTE U ISTRAŽIVANJU O MEDIJSKOJ PISMENOSTI

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir,  u suradnji s Telecentrom – mrežom za razvoj medijskog obrazovanja u Hrvatskoj, Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, Srednjom školom Markantuna De Dominisa, Rab i Hrvatskim studijima u sklopu projekta Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja Europskog socijalnog fonda, provodi istraživanje o medijskoj pismenosti kao jednoj od novih ključnih kompetencija 21. stoljeća.

Novosti

Stranice