Siječanj 2017

POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici kralja Zvonimira u Puntu

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici kralja Zvonimira u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat, „PONUDA: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE“
 

Natječaji

POZIV na dostavu ponuda za preseljenje javnog sanitarnog čvora u Puntu

Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za preseljenje javnog sanitarnog čvora u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat, „PONUDA: PRESELJENJE WC-a“
 

Natječaji

POZIV na dostavu ponuda za uređenje prostora udruga na adresi Pod topol 2 u Puntu

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za uređenje prostora udruga na adresi Pod topol 2 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat, „PONUDA: UREĐENJE PROSTORA UDRUGA – POD TOPOL“

Natječaji

Noć muzeja 2017.

Glazba kao tema Noci muzeja 2017 postavljena je s ciljem prezentiranja i popularizacije glazbene baštine i njene muzealizacije. U Galeriji TOŠ s početkom u 18:00, sati, puntarska Noć muzeja započet će radionicom izrade maski u suradnji sa Zajednicom Talijana iz Krka (sekcija „Milo Seršić“), nakon koje će Branko Karabaić kao autor i DJ nastaviti s prikazom suvremenih glazbenih velikana koji su nas prerano napustili u 2016. godini.

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

Objavljuje se natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8. (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.

Natječaji

Stranice