Travanj 2017

INFORMACIJA O JAVNOM POZIVU PODUZETNICIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Informiramo Vas da je objavljen Javni poziv poduzetnicima  za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini.
Javni poziv, Upute za prijavitelje sa popisom dokumentacije koja se predaje je na službenim Internet stranicama Primorsko-goranske županije www.pgz.hr poveznica. Natječaji/Ostali natječaji.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

Objavljuje se Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zakup nekretnina po javnom natječaju – NE OTVARATI» na adresu:
OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat

Natječaji

DAN OTVORENIH VRATA U CENTRU ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj organizira "Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici", Karolinska cesta 87, Ravna Gora dana 26. travnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati. Na "Danu otvorenih vrata" prezentirat će se aktualne teme vezane za ruralni razvoj namijene poljoprivrednicima iz Primorsko-goranske županije, te se pozivaju poljoprivrednici da u čim većem broju prisustvuju događanju.
Ova će se praksa nastaviti održavati jednom mjesečno u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca.

Prilog: 
Obavijesti

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od općeg interesa za Općinu Punat u 2017.

UPDATE 20.04.2017.! 
Objavljuje se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini
Protiv ove Odluke prigovor se može  podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje  nekog kriterija sa 0 bodova Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja.  Povjerenstvo za prigovore  u roku od osam dana od zaprimanja prigovora odlučit će o istome. Konačnu odluku po prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje povjerenstva donosi načelnik Općine Punat.

Odluka - u prilogu:

Udruge

POTPISIVANJE POVELJE I POLAGANJE KAMENA TEMELJCA ZA IZGRADNJU POS STANOVA U PUNTU – POZIV ZAINTERESIRANIM MJEŠTANIMA

Općinski načelnik Marinko Žic poziva zainteresirane mještane da poprate svečano potpisivanje Povelje i polaganje kamena temeljca za izgradnju POS stanova u Puntu između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Agencije za pravni promet i posredovanje  nekretninama (APN)  i Općine Punat koje će se održati u petak, 21. travnja 2017. godine s početkom u 11:30 sati na lokaciji buduće izgradnje, u Ulici kralja Zvonimira.
Uveličajte svojim prisustvom ovaj za Punat, značajan trenutak! 

Poziv načelnika - U PRILOGU:

Obavijesti

POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za izgradnju linijske rešetke i dijela betonskog stubišta na pješačkoj stazi – pristupu plaži u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: STEPENIŠTE STARA BAŠKA“
 

Natječaji

Stranice