Kolovoz 2017

LISTA REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

* OSVJEŽENO 30. KOLOVOZA 2017. 

Sukladno članku 23. stavak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10 i 26/15) općinski načelnik donosi KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE.
Konačna lista objavljuje se na internetu u skladu s Mišljenjem radne skupine za zaštitu podataka iz čl. 29. 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentnosti u javnom sektoru, usvojenom 8. lipnja 2016. godine.

Obavijesti

NOVČANA POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA

Temeljem Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat i pravu na novčanu pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat KLASA:080-02/17-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-17-28 daje se sljedeća           OBAVIJEST: SVI učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u školskoj godini 2017./2018. u iznosu od 500,00 kuna.

DETALJI U PRILOGU:
 

Obavijesti

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o javnim priznanjima Općine Punat - E-SAVJETOVANJE JE ZATVORENO

OSVJEŽENO 25. RUJNA 2017. GODINE

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o javnim priznanjima Općine Punat je zatvoreno.

U tijeku e-savjetovanja nisu zaprimljeni niti jedan prijedlog ili primjedba zainteresirane javnosti.
 

„Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici“

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije poziva vas na „Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici“ ,koji će se održati 30. kolovoza 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87.

Dnevni red:
11:00 – Uvodna riječ (Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ)
11:10 – Promocija kravljeg mlijeka s područja Gorskog kotara
11:30 – Nabava i primopredaja mljekomata

Obavijesti

POZIV na dostavu ponuda za uređenje unutrašnjosti dvostrukih grobnica novoproširenog groblja Sv. Blaž u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje unutrašnjosti dvostrukih grobnica novoproširenog groblja Sv. Blaž u Puntu.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE GROBNICA“

Natječaji