Rujan 2017

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Osobu zaduženu za nepravilnosti imenuje čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/2015). Osoba za nepravilnosti je osoba koja je zadužena zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona.

Odluke

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE PUNAT

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/14) uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, utemeljena na zakonima i drugim propisima, općinskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima službenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava službenika.

Dokumenti

BESPLATAN PREGLED MADEŽA

Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a  10.10.2017. i 17.10.2017. između 17:00 i 20:00 sati organizira besplatan preventivni pregled madeža. Akcija će se provesti u prostorijama Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u gradu Krku, u ordinaciji dr. Vanje Tomca (Dom zdravlja Krk).

Obavijesti

ANTIKORUPCIJA

STRATEGIJA SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020. GODINE ( "Narodne novine" broj 26/2015)
AKCIJSKI PLAN UZ STRATEGIJU 


Općina Punat u odnosu na provođenje antikorupcijskih mjera u svojem djelokrugu provodi mjere:
 •  

  – povećanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti ,

   

  – jačanjem antikoruptivnih mehanizama u tijelima javne vlasti,

   

  – dosljednom i učinkovitom provedbom postojećeg zakonodavnog okvira u području suzbijanja i prevencije korupcije,

   

OPĆINA PUNAT - O NAMA U RIJEČI I SLICI

Općina Punat jedna je od sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. Obuhvaća područja naselja Punat i Stara Baška. Djeluje od 1993. godine.


NAČELNICI OPĆINE PUNAT:

1. Miloš Orlić (1993. - 1997.)
2. Miloš Orlić (1997. - 2001.)
3. Nikica Linardić (2001.)
4. Slavko Žic-Pikolo (2001. - 2005.)
5. Mladen Juranić (2005. - 2009.)
6. Mladen Juranić (2009. - 2013.)
7. Marinko Žic (2013. - 2017.)
8. Marinko Žic (2017. -          )
 


O nama

E- SERVISI ZA GRAĐANE

E- servisi za građane su korak dalje prema efikasnijoj upravi. Putem e-servisa u Općini Punat razvijamo interakciju s građanstvom te mu omogućavamo aktivno sudjelovanje pri donošenju odluka i akata od važnosti za život i rad zajednice putem:

Uprava

Stranice