Studeni 2017

Pravo na pristup informacijama - Anketa za građane

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) službenik za informiranje:
-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinaĉnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
-unapređuje naĉin obrade, razvrstavanja, ĉuvanja i objavljivanja informacija koje su sadrţane u sluţbenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. 

Novosti

Obilježavanje i proslava Dana župe i općine Punat, "Andrinje" 2017.

Krajem tekućeg tjedna u Puntu započinjemo obilježavanje i proslavu Dana župe i općine Punat - Andrinje. Program proslave započinje u nedjelju, 26. studenog 2017. godine, promocijom knjige "Izabrana djela Nikole Bonifačića Rožina" urednika Ruže Bonifačić i Tvrtka Zebeca u galeriji "Toš" s početkom u 11:45 sati, a nastavlja se tijekom cijelog idućeg tjedna prema bogatom programu kojega ćete pronaći u prilogu ovog članka.

Novosti

Javna nabava male vrijednosti "Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat - stambeni niz A i B - Prethodno savjetovanje

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat – stambeni niz A i B“. 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar

 
U „Narodnim novinama“ broj 110/10 od 15. studenog 2017. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Planom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu Općine Punat, pod točkom 6.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA PGŽ ZA 2017. GODINU

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2017. godini. Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem dostavljaju se najkasnije do 15. siječnja 2018. godine, pisanim putem na adresu: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, Adamićeva 10, 51000 Rijeka s naznakom: "PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2017.

Obavijesti

SAVJETOVANJE POTROŠAČA

Drugo savjetovanje potrošača u suradnji s Udrugom Potrošački centar, održat će se 16. studenog 2017. godine (ČETVRTAK) u Maloj sali Narodnog doma u Puntu s početkom u 16:00 sati.
Cilj je ovog savjetovanja, informirati širu javnost o aktualnostima u području elektroničkih komunikacija i pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava.
Teme savjetovanja potražite u PRILOGU:

Zadnja izmjena 14. studenog 2017. u 08:50 sati.
 

Obavijesti

Stranice