Prosinac 2017

NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2018.“

Općinski načelnik Općine Punat raspisao je NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga  za vrijeme „Mesopusta 2018.“ Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“ na adresu:  OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat. 

Natječaji

Badnjak va Puntu

Pozivamo vas da popratite bogati program tradicionalnog Badnjaka va Puntu. Program započinje već ujutro u 8:00 sati potezanjem komoštar, a nastavlja se u blagdanskom raspoloženju bogatom događanjima: mali Božićni sajam, biciklijada, programom KUD-a Punat, postavljanje bora pod morem, zabavni program uz živu glazbu te zdravicom načelnika u 21:00 sat. Program završava uprizorenjem živih jaslica ispred župne crkve u 22:30 sati.
Provedite Badnjak u druženju i dobrom raspoloženju i neka to bude najbolji uvod u radostan Božić ove godine!

Program manifestacije - u prilogu:

Prilog: 
Obavijesti

SNALAŽENJE NA WEB STRANICI OPĆINE PUNAT

Službenik za informiranje Općine Punat provodi kratku anketu među građanima ispitujući nivo poznavanja prava sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Anketa je u tijeku I do nje se dolazi putem poveznice: ANKETA
Već u prvih par ispunjenih anketa zapažen je odgovor anketiranih građana u smislu teškog snalaženja na web stranici Općine Punat www.punat.hr

Dokumenti

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referent-prometni i komunalni redar, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Natječaji

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena ŽC 5125; D102 Punat-Stara Baška u k.o. Stara Baška

Županijska uprava za ceste, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC 5125 : D102 - Punat - Stara Baška u k.o. Stara Baška, o započinjanju postupka evidentiranja u katastarski operat i zemljišne knjige.

Obavijesti

Obavijest o potpisivanju Predugovora o kupoprodaji stanova za lokaciju POS – Punat

Pozivamo sve kupce koji su odabrali stanove, na potpisivanje Predugovora o kupoprodaji koje je organizirano kod javne bilježnice gđe. Miljenke Katunar Zrinski, na adresi Trg J. B. Jelačića 1, Krk, u terminu od dana 7. - 12. prosinca 2017. godine,  od  8:00-15:30 sati.

Zadnja promjena na stranici: 7. prosinca 2017. u 06:48 sati.

Obavijesti

Predstavljamo vam: Sklonište za nezbrinute životinje Lič

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja započelo je novo razdoblje odnosa prema životinjama u Republici Hrvatskoj. Naglasak je na humanosti kao i na odgovornom vlasništvu. O nezbrinutim životinjama iz naše Županije, s našeg Otoka i iz naše Općine brine Sklonište za nezbrinute životinje Lič. Sklonište se nalazi na adresi Banovina 1D u Liču kraj Fužina u Gorskom kotaru.

Obavijesti

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat

Objavljuje se POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta  na području Općine Punat. Ponude se podnose na adresu naručitelja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.           
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 8. prosinca 2017. godine do 12:30 sati.
 
Tekst poziva i prateća dokumentacija - u prilogu:
 

Natječaji

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat

Objavljuje se POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat .  Ponude se podnose na adresu naručitelja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.           
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 8. prosinca 2017.  godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i prateća dokumentacija - u prilogu

Natječaji

Stranice