Prosinac 2017

POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu

29.12.2017.

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu. Predmet poziva je pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu sukladno troškovniku i popisu obračunskih mjernih mjesta koji se nalaze u privitku ovog poziva. Usluga opskrbe električnom energijom započinje 1. veljače 2018. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. 

Natječaji

Obavijest o primjeni cjenika na državnim linijama od 01.01.2018.

27.12.2017.

Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je na svojoj službenoj web stranici plovidbene redove i cjenike na državnim linijama za 2018. godinu. Od 1. siječnja 2018. godine primjenjuju se cjenici koji su rezultat usklađenja cijena putnih karata s odredbom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2016.

Obavijesti

Čestitka

24.12.2017.

Na kraju još jedne godine, želimo zahvaliti svim stanovnicima Punta i Stare Baške na podršci i suradnji, svim svojim poslovnim partnerima, posjetiteljima i gostima kao i prijateljskim i zbratimljenim općinama Forcola, Kostel i Tovarnik. Hvala na prijateljstvu i odabiru naše općine svojim drugim domom ili mjestom za odmor.

Želimo Vam mirnu, ugodnu i radosnu Badnju večer, sretan Božić i svako dobro u novoj 2018. godini!

Općinski načelnik i službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Novosti

2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini

22.12.2017.

2. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13  147/14 i 36/15)  i članka 32.

Dokumenti

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

22.12.2017.

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko-goranske županije" 25/09,35/09 i 13/13), na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

22.12.2017.

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna, njegovih izmjena i dopuna te je određeno da se izmjene i dopune provode po postupku za donošenje proračuna i projekcija.
Istim člankom Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine te takav oblik izvještavanja predstavlja zakonsku formu koja se javno objavljuje. 

Dokumenti

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

22.12.2017.

2. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko – goranske županije" 25/09, 35/09 i 13/13), na 8.sjednici održanoj 20. prosinca 2017.godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 38/17 .

Dokumenti

TRADICIONALNI HUMANITARNI BOŽIĆNI KONCERT OSNOVNIH ŠKOLA

20.12.2017.

Dragi mještani, podsjećamo na održavanje tradicionalnog humanitarnog Božićnog koncerta osnovnih škola otoka Krka. Koncert će se održati sutra, 21. prosinca 2017. godine u sportskoj dvorani Srednje škole "Hrvatski kralj Zvonimir" u Krku, s početkom u 17:00 sati. 
Ove je godine koncert posvećen trogodišnjaku iz Dobrinja, Gabrielu Manceu. O Gabrielu možete čitati u Novom listu. 

Obavijesti

Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2018. godini

19.12.2017.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2018. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE (GRAĐEVINSKE)“
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2018. godini

19.12.2017.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2018. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE (ELEKTROTEHNIČKE)“
 

Natječaji

Stranice