Siječanj 2019

JAVNI POZIV NA PRIJAVU DJECE ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine na obvezu prijave utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole. Prijave za upis djece održavat će se od 21. siječnja do 25. siječnja 2019. god. U Područnoj školi Punat, djecu se može prijaviti ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom u naznačenom razdoblju i to od 8:00 do 12:00 sati, osim utorkom kada se prijave primaju od 17:00 do 18:00 sati.

Obavijesti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom doprinosu - E-savjetovanje je zatvoreno

Odredbom članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnom doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojednimim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica) za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. 

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU - E-savjetovanje je zatvoreno

Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. Prijelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisana je obveza donošenja odluke o visini paušalnog poreza do 31. siječnja 2019.

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama - E-savjetovanje je zatvoreno

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama u odnosu na važeću Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 40/11) želi se potaknuti još veći razvoj savjesti građana za brigu i zaštitu životinja.

Stranice