Siječanj 2019

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DV "LASTAVICA" PUNAT ZA 2018. GODINU

31.01.2019.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Financijski izvještaji Dječjeg vrtića "Lastavica" Punat za 2018. godinu - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 31. siječnja 2019. godine u 7:00 sati.

Dokumenti

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU

31.01.2019.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Zadnja izmjena na stranici 31. siječnja 2019. godine.

Dokumenti

NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

24.01.2019.

Nakon provedenog natječajnog postupka u službu u JUO Općine Punat na radno mjesto vježbenika - komunalnog redara, primljen je kandidat Matej Noušak.

Zadnja izmjena na stranici: 11. veljače 2019. godine u 12:27 sati.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika – komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 4/19 od dana 24. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu vježbenika -komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 1.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Cjeloviti tekst poziva - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 24. siječnja 2019. godine u 14:10 sati, objavom poziva na provjeru znanja i sposobnosti.
 

Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - Objava Liste podnositelja koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta

23.01.2019.

NOVO!

Objavljuje se Lista podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. Podnositelji prijava na javni poziv imaju pravo podnijeti pisani prigovor na objavljenu Listu u roku od 8 dana od dana objave, a o prigovoru odluku donosi općinski načelnik.
Listu podnositelja koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta pronaći ćete - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 23. siječnja 2019. godine u 13:05 sati.
 

Natječaji

JAVNI POZIV NA PRIJAVU DJECE ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

21.01.2019.

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine na obvezu prijave utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole. Prijave za upis djece održavat će se od 21. siječnja do 25. siječnja 2019. god. U Područnoj školi Punat, djecu se može prijaviti ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom u naznačenom razdoblju i to od 8:00 do 12:00 sati, osim utorkom kada se prijave primaju od 17:00 do 18:00 sati.

Obavijesti

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom doprinosu - E-savjetovanje je zatvoreno

11.01.2019.

Odredbom članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnom doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojednimim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU - E-savjetovanje je zatvoreno

10.01.2019.

Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. Prijelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisana je obveza donošenja odluke o visini paušalnog poreza do 31. siječnja 2019.

Stranice