Veljača 2019

Poziv na dostavu ponuda za dobavu i postavu LED markera u Ulici Obala u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za dobavu i postavu LED markera u Ulici Obala u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: LED MARKERI“.

Natječaji

OTVORENI PODACI - DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

Sadržaj: OTVORENI PODACI - DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT informira vas o cijenama dimnjačarskih usluga na području Općine Punat te općim uvjetima obavljanja dimnjačarskih poslova koje na području Općine Punat obavlja koncesionar TD "Dimopromet" d.o.o. Zagreb, Hrastin prilaz 2.

Zadnja izmjena na stranici 19. veljače 2019. godine.

Dokumenti

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

Na temelju članka 27. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 12/18 i 18/18) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-20, KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-45 i KLASA: 080-02/19-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-19-4) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta.

Natječaji

E-svjetovanje - prethodno savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi analizu tržišta i prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Poziv na dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu

Objavljuje se Poziv za dostavu ponuda za izradu potpornih zidova u Rapskoj ulici u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U RASPSKOJ ULICI“.

Natječaji

Stranice