Prosinac 2019

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

13.12.2019.

Raspisuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na sljedećoj lokaciji: Na lokaciji „Pod gušternu uz dječje igralište“, dio k.č. 9136/2 određuje se 1 (jedno) prodajno mjesto za postavu trampolina kvadratnog (do 100 m2), zračnih topova (do 18 m2), bungee trampolina (do 80 m2), 5 zabavnih aparata – hokej, žabice, fliperi i sl. i 1 (jedno) prodajno mjesto za postavljanje kioska za prodaju karata, grickalica i napitaka s početnom zakupninom od 65.000,00 kn.

Natječaji

DJEČJI ZIMSKI GRAD U PUNTU

11.12.2019.

Udruga Puntarske užance i ove je godine pripremila čaroliju Dječjeg zimskog grada u Puntu. Otvorenje Dječjeg zimskog grada je 15. prosinca 2019. godine u 17:00 sati u Narodnom domu Punat kada kreće raspjevani festival "Dica va Puntu kantaju", a već od 16:00 sati možete uživati u sajmu kreativaca "Žvelte rožice".
U Dječjem zimskom gradu koji obiluje sadržajima (PLAKAT U PRILOGU!) uživati mogu djeca i roditelji, stari i mladi svakodnevno od 17:00 sati u razdoblju od 15. do 20. prosinca. Dođite svi u DJEČJI ZIMSKI GRAD! 

Obavijesti

Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini

10.12.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: GRAĐEVINSKE TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE“
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2020. godini

10.12.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2020. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTROTEHNIČKE POSLOVNE USLUGE“

Natječaji

JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu

10.12.2019.

Objavljuje se JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTRIČNA ENERGIJA“
 

Natječaji

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2019. GODINE

09.12.2019.

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 112/2019 od 21. 11. 2019. godine.
Objavljujemo Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Punat - U PRILOGU:
 

Obavijesti

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

06.12.2019.

 Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;
2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;
3. Godišnja nagrada Općine Punat;
4. Zahvalnica Općine Punat.

Javna priznanja Općine Punat dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Punat , 30. studenog na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Javna priznanja Općine Punat mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Odluku o javnim priznanjima Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 10. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 19/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 31/17.

Dokumenti

Stranice