Veljača 2020

26. VELJAČE, DAN RUŽIČASTIH MAJICA - POZIV UČENIKA I UČITELJA PODRUČNE ŠKOLE PUNAT

25.02.2020.

Učenici OŠ "Fran Krsto Frankopan" Krk, Područne škole Punat obilježit će Dan ružičastih majica u srijedu, 26. veljače 2020. godine u 12:00 sati zajedničkim plesom. Pozivaju se stanovnici općine Punat da se u čim većem broju pridruže učenicima i učiteljima pred školom i  na taj način sudjeluju u borbi protiv vršnjačkog nasilja. U slučaju kiše i lošeg vremena, događanje će se održati u školskoj blagovaonici.

Novosti

U OPĆINI PUNAT OBILJEŽAVAMO SVJETSKI DAN KASTRACIJE

21.02.2020.

Svake godine posljednjeg utorka u veljači obilježava se Svjetski dan kastracije pasa i mačaka u više od 70 zemalja svijeta s ciljem poticanja sprječavanja nastajanja neželjenih životinja te promicanja drugih prednosti ovog rutinskog veterinarskog zahvata. U obilježavanje se ove godine uključila i Općina Punat te je s Veterinarskom stanicom Rijeka, Ambulantom Krk dogovoreno sufinanciranje kastracije mačaka u vlasništvu stanovnika Općine Punat.

Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U ULICAMA KRALJA ZVONIMIRA I PUNTARSKIH MORNARA U PUNTU

18.02.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u ulicama Kralja Zvonimira i Puntarskih mornara u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA KRALJA ZVONIMIRA I PUNTARSKIH MORNARA“
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U ULICI BUKA U PUNTU

18.02.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Buka u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA BUKA“
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

18.02.2020.

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 od 8. svibnja 2019. godine, KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-19-15 od 19. lipnja 2019. godine i KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-39 od 10. prosinca 2019. godine) raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na lokaciji "Pod gušternu uz dječje igralište - uz šetnicu", dio z.č.

Natječaji

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019. GODINU

17.02.2020.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Zadnja izmjena na stranici 17. veljače 2020. godine.

Dokumenti

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE PUNAT ZA 2019.GODINU

17.02.2020.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Zadnja izmjena na stranici 17. veljače 2020. godine objavom dokumenata Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Punat za 2019. godinu.

Dokumenti

Stranice