Kolovoz 2021

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Punat 2021. godine

02.08.2021.

Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. postavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 29/19 i 98/19) - u daljnjem tekstu: Zakon o financiranju te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 41/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Punat donosi

Prilog: 
Lokalni izbori 2021

Stranice