Svibanj 2022

SUBVENCIONIRANJE PRIKUPLJANJA OVČJE VUNE TE USLUGE KLANJA JANJADI I OVACA

18.05.2022.

Općina Punat sklopila je Ugovor o suradnji s Poljoprivrednom zadrugom otok Krk za 2022. godinu, u svrhu provedbe javnih programa prikupljanja ovjče vune te klanja janjadi i ovaca u klaonici na otoku Krku za stočare s područja općine Punat.
Prikupljanje ovčje vune subvencionirat će se u iznosu od 5,00 kuna po kilogramu, dok će se usluga klanja janjadi i ovaca u certificiranoj klaonici registriranoj za tu djelatnost na otoku Krku, subvencionirati u iznosu od 50,00 kuna po jedinki.

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

16.05.2022.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2022. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2022. godini te utvrđuje:
 
 - plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
 - plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
 - popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

13.05.2022.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/21-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-21-5 od 5. veljače 2021. godine i KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 od 21. travnja 2022. godine) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj»
na adresu:

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA KLUPA ZA JAVNE POVRŠINE

09.05.2022.

Predmet nabave je nabava klupa za javne površine, količina: 10 komada.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA KLUPA ZA JAVNU POVRŠINU“
 

Natječaji

Ribari s područja Općine Punat, prijavite se za osnivanje i članstvo u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu!

09.05.2022.

Pozivaju se predstavnici gospodarskog sektora ribarstva za iskaz interesa za sudjelovanjem u osnivanju i članstvu u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu – FLAG-u za ribarstvena područja Općine Punat, Grada Rijeke, Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Dobrinj, Općine Vrbnik, Općine Baška i Općine Malinska-Dubašnica

Obavijesti

MJESEC KASTRACIJE PASA I MAČAKA

06.05.2022.

       Općina Punat pridružuje se obilježavanju mjeseca kastracije koji se održava u svibnju.
 
       Dovođenjem ženskog ili muškog psa i mačke na kastraciju sprječava se neželjeno potomstvo i osigurava njihovo zdravlje. Zakonom o zaštiti životinja kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca je obvezna, a kastracija je učinkovita metoda koju veterinari rade pažljivo te su skrbnici nakon ovog rutinskog zahvata mirni čitav život svog kućnog ljubimca.

Obavijesti

Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima (ZO-3/2022)

06.05.2022.

        Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima (ZO-3/2022).

        Sukladno navedenom Javnom pozivu vlasnik/posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom ostvaruje i pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito otpadno vozilo ili 0,50 kn/kg za necjelovito otpadno vozilo, koje je minimalno jednom bilo registrirano u RH.
 

Obavijesti

Stranice