Odluke

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Osobu zaduženu za nepravilnosti imenuje čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/2015). Osoba za nepravilnosti je osoba koja je zadužena zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona.

Odluke

Odluke i akti općinskog načelnika Općine Punat

  •  Općinski načelnik zastupa Općinu Punat i nositelj je izvršne vlasti Općine Punat. Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

    U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

    - priprema prijedloge općih akata,

    - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

    - utvrđuje prijedlog proračuna Općine Punat i izvršenje proračuna,

Prilog: 
Odluke

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT - arhiva odluka

 Općinsko vijeće donosi:- Statut Općine Punat,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

Prilog: 
Odluke