E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O IZGLEDU URBANE OPREME I JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE Punat - E-savjetovanje je zatvoreno

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) i članka 14. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), općinski načelnik Općine Punat, donosi Odluku o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat. 
Sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata  kao i općih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti nacrt zakona ili drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.
E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o izgledu urbane opreme i javnih površina na području Općine Punat provodi se u trajanju od 8 dana, odnosno od 20. do 28. travnja 2018. godine. Rok od 8 dana utvrđen je zbog žurnosti donošenja odluke uoči turističke sezone, a da bi se upoznalo mještane da je u tijeku donošenje takve odluke koja je od važnosti za ugostitelje s područja Općine Punat, kako bi se na vrijeme stiglo iste upoznati s njihovim obvezama koje će iz odluke proisteći.

Zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog odluke putem komentara na stranici E-savjetovanja ili putem priloženog obrasca za sudjelovanje u e-savjetovanju. 
Komentari, prijedlozi i primjedbe te mišljenja moraju biti potpisani. Komentari koji sadržajem nisu vezani uz e-savjetovanje ili sadrže uvredljiv i neprimjeren sadržaj te govor mržnje bit će uklonjeni od strane administratora.
Obrasci za sudjelovanje zaprimaju se osobnom dostavom u pisarnici Općine Punat, redovnom poštom ili putem e-maila, te neće biti javno objavljeni ukoliko se sudionik izjasni na takav način na samom obrascu.

U nastavku dokumenti za savjetovanje: