PRIJAVE KVAROVA JAVNE RASVJETE

14.08.2018.
Obavijesti

Obavještaju se mještani Punta i Stare Baške da će se sve prijave kvarova javne rasvjete zaprimati preko dispečarskog centra kako bi bile pravovremeno zaprimljene i evidentirane.
 
Mole se mještani da sve uočene kvarove javne rasvjete prijavljuju na:
 
           telefon +385(0)51 654-600 (dežrna služba-dispečarski centar) ili na  e-mail: info@ponikve.hr 

Kod svake prijave potrebno je navesti:
 
1.       Ime i prezime prijavitelja
2.       Kontakt telefon prijavitelja
3.       Lokaciju kvara (najbližu adresu u blizini svjetiljke ili šifru stupa ako postoji)
 
Gore navedeni podaci su potrebni kako bi  djelatnici na terenu mogli locirati kvar ili kontaktirati prijavitelja ukoliko  nisu sigurni o kojoj se točno lokaciji radi.
 
Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.