JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA

28.08.2018.
Obavijesti

Na temelju točke II. Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat i pravu na novčanu pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-03/9-18-33 donesene 27. kolovoza 2018. godine, Općina Punat objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
Pozivaju se svi učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika za školsku godinu 2018./2019. u iznosu od 500,00 kuna.
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika u školskoj godini 2018./2019. na propisanom obrascu podnosi učenik odnosno roditelj učenika (za maloljetnog učenika) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti:

  • -presliku osobne iskaznice učenika/ce;
  • -potvrdu o redovnom upisu u srednju školu (samo za učenike koji nisu upisani u srednju školu „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku).

Obrazac zahtjeva nalazi se na službenoj internetskoj stranici Općine Punat (INFO SERVIS ZA GRAĐANE - OVDJE) i u prostorijama Općine Punat te se predaje u pisarnicu zaključno do 30. rujna 2018. godine.