POPIS UDRUGA

30.04.2014.
Udruge

UDRUGE GRAĐANA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT:

1. Bedem ljubavi, pokret majki za mir Punat, Pod topol 2, predsjednica Doris Brusić;
2. Jaht klub Punat, Puntica 7, Punat; e-mail:  ycp@marina-punat.hr /  web: http://www.ycp.punat.hr ; predsjednik Petar Kopanica;
3. KUD "Punat", Novi put 13, Punat; e-mail:  info@kudpunat.hr,  kudpunat@gmail.com / web:  http://www.kudpunat.hr ; predsjednik Branko Karabaić
4. Udruga "Kumpanija Štorije" Punat, R. Boškovića 25; e-mail:  kumpanija.storije@gmail.com ;
     FB:  https://www.facebook.com/KumpanijaStorijePunat/info ; predsjednica Alica Karabaić;
5. Klub podvodnih aktivnosti "Punat", I.G. Kovačića 7, predsjednik Hrvoje Mrakovčić;
6. LD "Orebica" Krk, Lovna jedinica "Jastreb" Punat; predsjednik Sretan Kirinčić ; 
7. Malonogometni klub "Punat", Pod topol 18, web:  http://www.mnk-punat.com ; predsjednik Rajko Vulin;
8. ŠRD "Arbun" Punat; Obala 36, e-mail:  zdravko.zic2@gmail.com ; predsjednik Zdravko Žic, dipl.ing;
9. Udruga invalida kvarnerskih otoka - otok Krk; Punat, Pod topol 2;  web:  http://www.uiko.hr ; predsjednik Lucijan Sintić;
10. Udruga maslinara "Naška" Punat, Pod topol 2; predsjednik: Nedeljko Mrakovčić; e-mail:  butigaomeda@gmail.com
11. Udruga "Moj otok" Punat, Guvnić 11, e-mail:  mojotok@mojotok.info / web:  http://www.mojotok.info ; predsjednik Nenad Maljković;
12. Udruga pčelara "Kadulja" Punat, Novi put 2; predsjednik: Nedeljko Mrakovčić; e-mail:  butigaomeda@gmail.com
13. Udruga "Puntarske užance", Punat, Novi put 2; predsjednica: Iva Mrakovčić; e-mail: ivapodpecan@gmail.com; mob. 098 866022; FB stranica Udruga "Puntarske užance"
14. Udruga umirovljenika Općine Punat; Pod topol 2; predsjednik: Vojmir Ragužin;
15. Boćarski klub "Punat", Pod topol 2; predsjednik: Momčilo Marković; e-mail: bk.punat@gmail.com
16. Udruga građana "Sjeverni Jadran", Punat, Obala 21; predsjednik: Marko Srdoč; e-mail: morskimejl@gmail.com; web: FB stranica udruge
17. Društvo mladih "Fenix", Punat, Jagorika 41; predsjednik: Benjamin Mrakovčić; e-mail: Fenix.punat@gmail.com , FB stranica: Društvo mladih Fenix; web stranica: http://udrugamladihfenix.com/
18. Udruga "ARTECO PAVLETIĆ", Punat, Novi put 2; predsjednik: Zoran Pavletić; e-mail: arteco.sb@gmail.com; osoba za kontakt: Marijan Orlić, Punat; web: FB stranica Udruge ; http://sculpture-park-arteco.simplesite.com/
19. Udruga "Mažoretkinje otoka Krka", Punat, Pod topol 2; predsjednica: Elizabeta Mikelj; e-mail: mazoretkinje.otoka.krka@gmail.com ; web: FB stranica Udruge


Molimo odgovorne osobe novoregistriranih udruga na području Općine Punat, da nam dostavljaju podatke o udrugama, a odgovorne osobe postojećih i registriranih udruga da nas obavještavaju o promjenama, novim web sadržajima ili brisanju udruge iz Registra udruga u svrhu ažuriranja podataka i točnih informacija.
 
OTVORENA DOZVOLA Popis udruga na području Općine Punat, čiji je autor Općina Punat ustupljene su
 pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.
 Datum posljednje izmjene: 04. travnja 2018. godine.