Obavijest Ministarstva poljoprivrede o podaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat

10.10.2018.
Obavijesti

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 3381 u k.o. Punat ,pašnjak (maslinik), površine 162 m² (0,0162 ha), tržišna cijena iznosi 3.350,16 kn i k.č.br. 3382 u k.o. Punat , pašnjak (maslinik), površine 72 m² (0,0072 ha), tržišna cijena iznosi 1.488,96 kn.

DETALJI OBAVIJESTI - U PRILOGU: