JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Natječaji

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki VI. ovog Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu: OPĆINA PUNAT Novi put 2, 51521 Punat.
Krajnji rok za dostavu prijava je 09. studenog 2018. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.  
Prijave koje pristignu 09. studenog 2018. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Cjeloviti tekst Natječaja, Odluka o deficitarnim zanimanjima na području Općine Punat kao i obrasci potrebni za prijavu - U PRILOGU: