JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019. - VAŽNA OBAVIJEST!

09.01.2019.
Natječaji

VAŽNA OBAVIJEST!!!
Svi učenici i studenti, koji to još nisu učinili, dužni su do kraja ovog mjeseca doći potpisati ugovore o stipendiranju kako bi im se moglo dalje isplaćivati stipendiju, jer se daljnja isplata neće moći izvršiti dok se ugovori ne potpišu.

Osvježeno 9. siječnja 2019. godine u 8:15 sati.
 

NOVO!
Mole svi učenici (za maloljetne njihovi roditelji/skrbinici) i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije da dođu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat potpisati ugovore, u sobu broj 3 kod službenice Lane Orlić, NAJKASNIJE DO 14.12.2018. 

Osvježeno 5. prosinca 2018. u 10:10 sati.

NOVO!
Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019. (KLASA:604-01/18-01/01, URBROJ:2142-02-03/9-18-1), Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi LISTU UČENIKA I STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.
Lista učenika i studenata objavljena je sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka - U PRILOGU:

Osvježeno: 20. studenog 2018. u 14:50 sati

Na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki VI. ovog Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu: OPĆINA PUNAT Novi put 2, 51521 Punat.
Krajnji rok za dostavu prijava je 09. studenog 2018. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.  
Prijave koje pristignu 09. studenog 2018. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Cjeloviti tekst Natječaja, Odluka o deficitarnim zanimanjima na području Općine Punat kao i obrasci potrebni za prijavu - U PRILOGU: