OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

18.12.2018.
Obavijesti

Na temelju članka 13. stavka 3. – 5. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavio je 12. prosinca 2018. godine JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
. Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.
Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 31. siječnja 2019. godine, pisanim putem na adresu: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, „Prijedlog za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2018. godini“, Adamićeva 10, Rijeka 51000 ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, na adresi Slogin kula 2, Rijeka.

TEKST JAVNOG POZIVA S DETALJNIM POJAŠNJENJEM POSTUPKA I POTREBNI OBRAZAC NAĆI ĆETE OVDJE