JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

Natječaji

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećim lokacijama:
 
1. Na rezerviranom parkiralištu broj 10. „Ulica Obala, kod Brodogradilišta“ 3 (tri) rezervirana parkirališna mjesta,
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 11. „križanje Ulice Prgon i Ulice Drena“ 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto.

Obavijest o raspisanom javnom pozivu i tekst javnog poziva objavljuje se na službenim web stranicama Općine Punat, a tekst javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Punat.  Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 15 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Prijave se podnose najkasnije do 14. siječnja 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Tekst javnog poziva i obrazac Privole - U PRILOGU: