JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - Objava Liste podnositelja koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta

23.01.2019.
Natječaji

NOVO!

Objavljuje se Lista podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. Podnositelji prijava na javni poziv imaju pravo podnijeti pisani prigovor na objavljenu Listu u roku od 8 dana od dana objave, a o prigovoru odluku donosi općinski načelnik.
Listu podnositelja koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta pronaći ćete - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 23. siječnja 2019. godine u 13:05 sati.
 


Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećim lokacijama:
 
1. Na rezerviranom parkiralištu broj 10. „Ulica Obala, kod Brodogradilišta“ 3 (tri) rezervirana parkirališna mjesta,
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 11. „križanje Ulice Prgon i Ulice Drena“ 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto.

Obavijest o raspisanom javnom pozivu i tekst javnog poziva objavljuje se na službenim web stranicama Općine Punat, a tekst javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Punat.  Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 15 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Prijave se podnose najkasnije do 14. siječnja 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Tekst javnog poziva i obrazac Privole - U PRILOGU: