JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - OBJAVA LISTE PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

13.03.2019.
Natječaji

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18 i 18/18), Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi, LISTU podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta.
Lista podnositelja objavljena je - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 13.03.2019. godine u 15:10 sati.


Na temelju članka 27. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 12/18 i 18/18) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-20, KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-45 i KLASA: 080-02/19-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-19-4) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta.
Podnositelji prijave moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Općini Punat do trenutka otvaranja ponuda.
Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 15 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Prijave se podnose najkasnije do 5. ožujka 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Tekst Javnog poziva i obrazac Privole - U PRILOGU: