Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat

27.02.2019.
Natječaji

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat raspisuje JAVNI  POZIV za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat. Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat za razdoblje od 25. ožujka do 14. lipnja 2019. godine. Javiti se mogu svi zainteresirani klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Punat.
Svi zainteresirani mogu podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na propisanom obrascu kojeg se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Punat i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat. Ispunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti najkasnije do 15. ožujka 2019. godine do 14:00 sati na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat uz naznaku: „ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE“ ili na e-mail: lana.orlic@punat.hr 
Klubovi, udruge, društva i organizacije koji u navedenom roku ne podnesu zahtjev (bez obzira na način dostave) gube pravo na korištenje u traženom terminu.

Detalji Javnog poziva i obrazac zahtjeva - U PRILOGU: