JAVNI POZIV za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta u naselju Stara Baška

14.06.2019.
Natječaji

Novo! Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18 i 18/18), Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi, Listu podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. 
Lista podnositelja - U PRILOGU:


Na temelju članka 27. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18, 18/18 i 10/19) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-20, KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-45 i KLASA: 080-02/19-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-19-4) raspisuje se JAVNI POZIV za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta u naselju Stara Baška
Prijave na Javni poziv s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- Javni poziv za dodjelu u zakup rezerviranog parkirališnog mjesta »
na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta, Novi put 2, 51521 PUNAT.           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 10. lipnja 2019. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 26. svibnja 2019. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Objavljeno 26. svibnja 2019. godine.

Tekst Javnog poziva i obrazac Privole - U PRILOGU: