SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA OTOČNOG VIJEĆA

18.06.2019.
Obavijesti

Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU, Uprava za otoke obavještava da je do 30. lipnja 2019. otvoreno SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA OTOČNOG VIJEĆA  
Pravilnik donosi ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju članka 18. stavka 8. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/08).
 
Otočno vijeće osniva ministar nadležan za otoke kao svoje savjetodavno tijelo radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka. Otočno vijeće čine predstavnici Hrvatskoga sabora, tijela državne uprave i nadležnih javnopravnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u čijoj su nadležnosti otoci odnosno dijelovi otoka, otočni koordinatori, predstavnici otočnih razvojnih dionika te znanstvene i stručne zajednice koji se bave otočnim razvojem. Ovim se pravilnikom uređuje broj članova Otočnog vijeća, način njihovog odabira i djelokrug Otočnog vijeća.