Obavijest poslovnim partnerima Općine Punat o obvezi uvođenja eRačuna

02.07.2019.
Obavijesti

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18) te Direktiva Europskog parlamenta 2014/55/EU, obvezuje Općinu Punat, kao javnog naručitelja, zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. Odredbe navedenog Zakona primjenjuju  se na sve račune proizišle iz postupka nabave robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave, male ili velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave. Obveza primjene eRačuna odnosi se i na postupke izdavanja narudžbenice, ako ona ima sva bitna obilježja ugovora ili kad se plaćanje vrši temeljem ponude.
Sukladno navedenom, obavještavamo sve dobavljače koji Općini Punat isporučuju robu, radove i/ili usluge, da za sve svoje isporuke počevši od 1. srpnja 2019. moraju izdavati isključivo elektroničke račune, u skladu s EU normom,  s obzirom da je nakon ovog datuma Općina Punat kao javni naručitelj obvezna račune zaprimati i plaćati isključivo u elektroničkom obliku (eRačun).
Svi računi koji nakon 1. srpnja 2019. godine pristignu u papirnom obliku ili putem maila u pdf formatu neće moći biti zaprimljeni i plaćeni, već će biti vraćeni kao neispravni.

Po sadržaju eRačun je istovjetan papirnatom računu i sadrži sve obvezne stavke propisane važećim zakonskim propisima.
Svi računi razmijenjeni u javnoj nabavi moraju biti poslani i zaprimljeni putem nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, dakle ne e-poštom ili na neki drugi način.
Svi dobavljači koji šalju račune od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja eRačuna. Servisu e–Račun može se pristupiti putem Financijske agencije ili informacijskih posrednika. Za dodatne informacije kontaktirajte FINA-u  ili svoj knjigovodstveni servis.
Informacijski posrednik Općine Punat je FINA.
Napomena: Račun poslan e-mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa. Elektronički račun je račun koji je izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku pogodnom za automatsku i strojnu obradu, što je isključivo XML format računa.