JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

02.09.2019.
Obavijesti

Na temelju točke II. Odluke o dodjeli besplatnih radnih bilježnica i novčanoj pomoći učenicima s prebivalištem na području Općine Punat KLASA:080-02/19-01/01, URBROJ:2142-02-02/1-19-19 donesene 16. srpnja 2019. godine, Općina Punat objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika na PROPISANOM OBRASCU podnosi učenik odnosno roditelj (za maloljetnog učenika) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat. Zahtjev ​se predaje u pisarnicu zaključno do 7. listopada 2019. godine.

Tekst Javnog poziva - U PRILOGU: