JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2019./2020. - OBJAVA LISTE UČENIKA I STUDENATA

05.11.2019.
Natječaji

Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2019./2020. (KLASA:604-01/19-01/02, URBROJ:2142-02-03/8-19-1) - u daljnjem tekstu: Natječaj, Povjerenstvo za dodjelu stipendija donijelo je LISTU UČENIKA I STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2019./2020.
Lista se nalazi - U PRILOGU:

Osvježeno 5. studenog 2019. godine u 07:10 sati.


Općinski načelnik Općine Punat na temelju članka 12. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2019./2020.
Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki VI. Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu: OPĆINA PUNAT Novi put 2, 51521 Punat.
 
Krajnji rok za dostavu prijava je 21. listopada 2019. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.
 
Prijave koje pristignu 21. listopada 2019. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

TEKST NATJEČAJA I POTREBNI OBRASCI - U PRILOGU: