E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI - E- savjetovanje je zaključeno

29.11.2019.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Punat donosi se radi usklađenja sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti te se istom utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata (terasa i sl.), objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojega se mogu pružati ugostiteljske usluge,  kriteriji za drugačiji raspored početka i završetka radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte te lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge.
Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U nastavku Vam donosimo Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, ili putem elektronske pošte  na e-mail adresu anamarija.rimay@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 15. prosinca 2019. godine.

Hvala na sudjelovanju!