E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat - E-SAVJETOVANJE JE ZATVORENO

15.05.2020.

Odluka o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat donosi se radi usklađenja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te se istom utvrđuju parkirališne površine i način parkiranja vozila na rezerviranim parkiralištima na području Općine Punat.
Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke o parkirališnim prostorima i načinu parkiranja na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, ili putem elektronske pošte  na e-mail adresu emerik.derencinovic@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 31. svibnja 2020. godine.

Hvala na sudjelovanju!

Komentari

Poštovani. Pisao sam Vam prije 6 godina i MOLIO Vas da konačno riješite put pored kampa koji spaja buku i plažu. Žena mi je invalid i nemože se kretati po potrganom betonu niti se mogu mimoilaziti majke sa kolicima. Niste se udostojili ni pokrpati popucali beton. Dobio sam odgovor da če biti izgrađena cesta sa južne strane kampa ali obečanje ludom vijerovanje. Kuču smo sagradili 68 godine i žao nam je da se tako odnosite prema nama. Isprike mi netrebaju nego samo dijela ako nemate novaca za beton nađite izvođača ja ču donirati za mixer betona. S poštovanjem
Slika korisnika Elfrida

Poštovani, Vaš je komentar zaprimljen. Hvala!