Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Rekonstrukcija sabirne ulice 6 u Puntu“ - savjetovanje je zatvoreno

27.07.2020.

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Rekonstrukcija sabirne ulice 6 u Puntu“.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi analizu tržišta i prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.             
Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
 
Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona i članka 9. Pravilnika, na internetskim stranicama Općine Punat – www.punat.hr i objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, troškovnik i prijedlog ugovora za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 30. srpnja 2020. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge.
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Općine Punat i objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
            
 
                                                                                                          Stručno povjerenstvo za nabavu