Odluka u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Punat

30.11.2020.
Novosti

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Punat, općinski načelnik donosi Odluku za:
 

  1. Obustavljanje korištenja zatvorenih prostora u vlasništvu Općine Punat koje su koristile udruge i druge grupe građana za svoje programe i razne manifestacije i to: školske sportske dvorane Područne škole Punat (za korištenje od strane vanjskih korisnika u popodnevnom terminu od 15:00 – 22:00 sata), Narodnog doma Općine Punat (velika i mala sala) i prostorije Općine Punat koje koriste udruge na adresi: Pod topol 2 (osim knjižnice), Novi put 13, Stara placa 1 (prostor iznad Starog Toša), Obala 36, Starobašćanska 100.
  2. Jedinstveni upravni odjel Općine Punat ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte, e-maila ili sustava eumis (online obrasci za građane).

Mjere se primjenjuju do 24. prosinca 2020. godine te će se produljiti ovisno o epidemiološkoj situaciji.
Odluka se nalazi u PRILOGU: