Zakon o informiranju potrošača o hrani - Važne informacije za OPG

23.09.2014.
Obavijesti
informiranje potrošača o hrani

 Danom 13.12.2014 stupa na snagu Zakon o Informiranju potrošača o Hrani i Pravilnik istog naziva. Zakonski okvir nastao je kao posljedica ulaska Hrvatske u EU (pravne stečevine EU) slijedom direktive EU 1169/2011, iz 2011. 
 
Ovim zakonima propisan je način na koji hrana treba biti obilježena i koje informacije trebaju biti dostavljene potrošaču prije kupnje (nutritivne vrijednosti). Odnosi se na sve proizvođače prepakirane hrane, a za neusklađenost predviđene su oštre sankcije čak i do 100.000 Kuna. 
 
Kako su i OPGovi koji rade pretpakiranu hranu (pekmeze, đemove, suhomesnate proizvode, voćne sokove, octe, sireve, slanu ribu, maslinovo ulje  i slično) obveznici označavanja, u intervjuu sa vlasnicima OPG-a uočeno je da nisu informirani, te se stoga lako može
dogoditi da budu drakonski kažnjeni.
  
Također, većina OPG-a koji proizvode pretpakiranu hranu istu prodaju putem internet trgovina i kataloški. Isti su obveznici dostave podataka i prije takve kupnje.