NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PUNTU

22.07.2015.
Natječaji

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) te Zaključka Općinskog vijeća Općine Punat (KLASA:021-05/15-01/2, URBROJ: 2142-02-01-15-9 od 28. travnja 2015. godine) općinski načelnik raspisuje 
NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora  (LOVAČKI DOM) u Puntu.

Natječaj je objavljen 22. srpnja 2015. god.

Prijave po natječaju zaprimaju se 15 dana od dana objave.