e-Konzultacija: PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU- ZATVORENO

09.08.2016.

Poštovani,

Temeljem čl. 16. st. 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat (Službene novine PGŽ br. 6/10) općinski načelnik Općine Punat objavljuje pozivni Natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Punat za 2016. godinu.

Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Punat" osobno u pisarnicu Općine Punat ili poštom na adresu: Općina Punat, Povjerenstvo za dodjelul javnih priznanja Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Prijedlozi se mogu dostaviti i putem ispunjenog obrasca za sudjelovanje u e-konzultaciji u prilogu ove obavijesti. Prijedlozi se dostavljaju zaključno do 30. rujna 2016. godine. Zakašnjeli prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

NAPOMENA: Prilikom predlaganja kandidata imajte na umu tko može podnositi prijedloge (3 fizičke osobe) s prebivalištem na području Općine Punat (čl. 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat), što znači da ne postoji mogućnost anonimnog  predlaganja kandidata, već predlagači moraju biti jasno naznačeni.

Anonimni prijedlozi neće se uzimati u obzir. E- konzultaciju se može komentirati, ali se eventualni prijedlozi ostavljeni putem komentara neće razmatrati.

E-konzultacija otvorena je do 30. rujna 2016. godine

U prilogu:
- tekst Natječaja
- obrazac za sudjelovanje