E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU - SAVJETOVANJE ZATVORENO

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Proračun jedinice lokalne samouprave jest akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo: Općinsko vijeće Općine Punat.do kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu.

U nastavku Vam donosimo prijedlog Proračuna Općine Punat za 2017. godinu kao i projekcije za razdoblje 2017. - 2019. godine (OPĆI I POSEBNI DIO).

Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 15. prosinca 2016. godine.

Hvala na sudjelovanju!