JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Natječaji

UPDATE: Objavljuje se ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini. Odluka se nalazi u PRILOGU:
 

Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  za financiranje programa i  projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 5. siječnja 2017. godine do 6. veljače 2017.godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 6. veljače 2017. godine smatraju se zakašnjelima. Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT s naznakom „NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“. Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se pošiljatelju.

U prilogu će zainteresirani prijavitelji uz tekst natječaja i uputa za prijavitelje, pronaći i obrasce za prijavu te ostale potrebne obrasce i to kako slijedi:

OBRASCI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

  1. obrazac opisa programa ili projekta,
  •            2. obrazac proračuna programa ili projekta (također i primjer ispunjavanja)
  •            3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  •            4. obrazac izjave o partnerstvu,
  •            5. obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

OSTALI OBRASCI:

- obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta (temeljem tog obrasca postupa Povjerenstvo za ocjenjivanje)
- nacrt ugovora o financiranju programa ili projekta
- obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta (dostavljaju kad provedu projekt)
- obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta (objavit i primejr ispunjavanja, dostavljaju kad provedu projekt)