SREDIŠNJI REGISTAR EVIDENCIJA ZBIRKI OSOBNIH PODATAKA

Dokumenti

Agencija za zaštitu osobnih podataka uspostavila je Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama članka 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbi o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 105/2004).
Središnjem registru pristupate OVDJE
OPĆINA PUNAT sukladno poslovima koje obavlja, također vodi zbirke osobnih podataka, osobito vezano uz obveznike doprinosa, poreza i naknada koje naplaćuje. S tim u vezi voditelj zbirke osobnih podataka ima određene obveze prema ispitanicima/građanima od kojih se prikupljaju osobni podaci:
  • - davanje informacija prije prikupljanja osobnih podataka:

         1) o svom identitetu

         2) o svrsi obrade

         3) o korisnicima i/ili kategorijama korisnika osobnih podataka

         4) o tome radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju osobnih podataka

  • - na zahtjev ispitanika/građana, odnosno njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva omogućiti ostvarivanje prava ispitanika/građana na uvid u njihove osobne podatke, odnosno    dostaviti obavijesti, izvatke, potvrde i ispise u vezi osobnih podataka koji se obrađuju
  • - u slučaju da voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužan ih je dopuniti, izmijeniti ili izbrisati te o tome najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i korisnike osobnih podataka poduzimanje  tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka kako bi se podaci zaštitili od moguće zlouporabe i utvrđivanje obveza osoba zaposlenih u obradi osobnih podataka na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka

  • Osobni podaci zaštićeni su temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka
  •