JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2017. GODINI

Natječaji

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2017. GODINI. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "NE OTVARATI - ZA NATJEČAJ JAVNE POVRŠINE" na adresu OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, NOVI PUT 2, 
51521 PUNAT.

Ponude se predaju neposredno u pisarnici Općine ili putem pošte preporučenom pošiljkom. Krajnji rok za dostavu ponude je 8. (osmi) dan od dana objave Obavijesti o natječaju u "Novom listu". Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u "Novom listu" dana 14. travnja 2017. godine.
Tekst javnog natječaja - U PRILOGU: