KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

07.06.2017.
Općinsko vijeće

Na temelju čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12, 121/16) i Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave o ovlaštenju za sazivanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/01-17-1 od 24. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji saziva KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT za petak, 9. lipnja 2017. godine u 19:00 sati u vijećnici Općine Punat, Narodni dom, Novi put 2, Punat.

Dnevni red sjednice:
1. Izbor Mandatnog povjerenstva;
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća - Svečana prisega članova Općinskog vijeća;
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja;
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Punat.