Zamjenik

Uprava

GORAN BONIFAČIĆ

Zamjenik načelnika
zamjenik@punat.hr
 

BIOGRAFIJA

Rođen sam  01. studenog 1978. godine u Rijeci, živim i radim u Puntu.
Oženjen sam i imam kćerku Emu.

Nakon završene srednje medicinske škole, dodatno se školujem za ugostitelja. Upisujem  studij na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, ali ga još nisam završio.

1999. godine otvaram samostalni obrt u kojem sam kontinuirano zaposlen i imam stalne djelatnike.
Moje dosadašnje iskustvo u lokalnoj upravi očituje se  kroz rad u vijeću općine Punat.
Uključen sam u kulturno-društvene aktivnosti općine Punat  kroz organizaciju raznih manifestacija.
Član sam sportsko-ribolovnog društva “Arbun” i kluba podvodnih aktivnosti Punat.