Zamjenik

22.04.2014.
Uprava

GORAN BONIFAČIĆ

Zamjenik načelnika
zamjenik@punat.hr
 

BIOGRAFIJA

Rođen sam  01. studenog 1978. godine u Rijeci, živim i radim u Puntu.
Oženjen sam i imam kćerku Emu.

Nakon završene srednje medicinske škole, dodatno se školujem za ugostitelja. Upisujem  studij na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, ali ga još nisam završio.

1999. godine otvaram samostalni obrt u kojem sam kontinuirano zaposlen i imam stalne djelatnike.
Moje dosadašnje iskustvo u lokalnoj upravi očituje se  kroz rad u vijeću općine Punat.
Uključen sam u kulturno-društvene aktivnosti općine Punat  kroz organizaciju raznih manifestacija.
Član sam sportsko-ribolovnog društva “Arbun” i kluba podvodnih aktivnosti Punat.


Zamjeniku općinskog načelnika Općine Punat, sukladno Odluci o povjeravanju poslova zamjeniku općinskog načelnika, povjereni su poslovi iz djelokruga Općinskog načelnika koji se odnose na poslove iz Odsjeka za financije, društvene i imovinsko - pravne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Punat u dijelu koji se odnosi na financijske izvještaje, naloge za plaćanje, ulazne račune.
U obavljanju povjerenih mu poslova, zamjenik načelnika dužan pridržavati se pisanih i usmenih uputa načelnika i podnositi izvješće načelniku, te potpisivati akte iz područja povjerenih poslova u slučaju odsutnosti načelnika.
Također, u obavljanju povjerenih mu poslova zamjenik načelnika je ovlašten primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Općina službeno komunicira.