Nova namjena parku na Trgu zahvalnosti

24.04.2014.
Novosti
Dio parka na kojemu je do sada bila smještena pozornica koja nije bila dostatna za zahtjevnije scenske nastupe sada se namjerava iskoristiti u drugačiju svrhu- planiramo taj prostor namijeniti brodarima koji se bave turističkom djelatnošću, a koji su nedavno ostali bez prostora za postavljanje svojih štandova za booking.

Već smo rekli prilikom izmicanja bine kako smatramo da se taj prostor u parku može i puno bolje iskoristiti i kako ćemo  novim idejnim rješenjem prenamijeniti lokaciju za potrebe nekih korisnijih sadržaja. Na što smo mislili? Županijska lučka uprava Krk nedavno je zatražila izmicanje svih reklamnih panoa brodara u Puntu te je zabranila daljnje korištenje operativne obale u svrhu reklamiranja pomorskih izleta i prodaju karata. Iz tog razloga našim brodarima koji se bave turizmom, potrebno je osigurati prostor.
Vezano uz izmicanje bine u parku na Trgu zahvalnosti, ponavljamo kako je razlog rušenja ove bine smještene na vrlo atraktivnoj lokaciji bila njezina neefikasnost. Nakon mnogih održanih manifestacija koje su zahtijevale korištenje bine pokazalo se da je kao lokacija, bina vrlo malo korištena i često neadekvatna za potrebe kulturnih i ljetnih društvenih okupljanja. Smatramo da se niti vizualno ne uklapa u prostor parka, a radi se o komadu nedovršenog betonskog postolja, koje nije nikad završeno. 
Sada imamo priliku da taj javni prostor iskoristimo tako da se na njega postave jednoobrazni štandovi. Pritom je naravno potrebno osmisliti tip štanda koji zadovoljava vizuru i svoju namjenu, te obaviti nekoliko jednostavnijih radnji kao što je samo postavljanje štandova, provođenje struje radi postavljanja lampi...
Potrebno je reći kako se još uvijek ne može pričati o konkretnim datumima, no načelno smo dogovorili, a mislimo plan provesti u djelo do 1.lipnja ove godine, dakle na vrijeme za turističku sezonu 2014.
- See more at: http://marinkozic.org/objava/nova-namjena-parku-na-trgu-zahvalnosti#sthash.