E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017. - 2022. godine - E-savjetovanje je zatvoreno

Temeljem čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 93/13 i 73/17) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za razdoblje od šest godina.  Sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti nacrt zakona ili drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017. - 2022. godine provodi se u trajanju od 30 dana, odnosno od 24. siječnja do 24. veljače 2018. godine. Zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt Plana putem komentara na stranici E-savjetovanja ili putem priloženog obrasca za sudjelovanje u e-savjetovanju. 
Komentari, prijedlozi i primjedbe te mišljenja moraju biti potpisani. Komentari koji sadržajem nisu vezani uz e-savjetovanje ili sadrže uvredljiv i neprimjeren sadržaj te govor mržnje bit će uklonjeni od strane administratora.
Obrasci za sudjelovanje zaprimaju se osobnom dostavom u pisarnici Općine Punat, redovnom poštom ili putem e-maila, te neće biti javno objavljeni ukoliko se sudionik izjasni na takav način na samom obrascu.

U nastavku dokumenti za savjetovanje: