JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

Natječaji

Objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat za radno mjesto:  Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne i opće poslove – 1 izvršitelj. Prijave sa dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT uz naznaku „ZA JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (objava 5. veljače 2018. godine), odnosno zaključno do 13. veljače 2018. godine.

JAVNI POZIV - U PRILOGU:

 

Prilog: